Зависимости и пристрастявания

Според тълковните речници определението за зависимост и пристрастяване е: Навик на опасно поведение или консумация на определени продукти, от който човек не може да се откаже или му е много трудно да го направи поради психологическа и/или  физиологична зависимост. Например: пристрастяване към наркотици, тютюн, хазарт, секс, емоционална зависимост, технофилия, зависимост от мобилния телефон, от новините, […]