Зависимости и пристрастявания

Според тълковните речници определението за зависимост и пристрастяване е:

  1. Навик на опасно поведение или консумация на определени продукти, от който човек не може да се откаже или му е много трудно да го направи поради психологическа и/или  физиологична зависимост. Например: пристрастяване към наркотици, тютюн, хазарт, секс, емоционална зависимост, технофилия, зависимост от мобилния телефон, от новините, и т.н.
  2. Прекомерно пристрастяване към нещо или някого. Например: пристрастяване към даден вид спорт.

Да си пристрастен означава да си зависим от нещо по начин, който надвишава волята ти. При зависимостта има страдание от една реална или въображаема липса на нещо и има заместител на тази липса, която навикът или веществото ни предлага като вид „награда“, едно истинско или въображаемо удоволствие. Подсъзнанието не прави разлика между реалното и въображаемото – прочети отново публикацията ми Що е подсъзнанието и как функционира.

Една зависимост винаги има две съставки – едната е психологическа, на самия зависим и другата – на невидимите светове, които участват в играта на зависимостите. В основата на двете е фактът, че живеем в свят, в който всичко е енергия и всичко вибрира с определена честота.

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА БИОДЕКОДИРАНЕТО

Зависимостите винаги отразяват конфликт на признаване и липса на закрила от страна на мама.

Био-емоционалният речник на Жоан Марк Виланова дефинира Биологичния смисъл на зависимостите, както следва: „Опит да възстановя чрез външни неща или поведение, нещо, което съм загубил вътрешно. Тъй като не ни доставят онова, което търсим, повтаряме отново и отново, превръщайки консумацията или поведението в нещо пагубно, в злоупотреба. Зависимостите винаги са конфликт свързан с мама, защото тя e нашата първа „зависимост“ и най-важната в живота ни. Това, към което сме пристрастени и от което сме зависими ни връща към онази любов, признание и защита на майката, която някога сме имали и сме загубили или която никога не сме имали (в този случай зависимостта обикновено е по-импулсивна и по-неконтролируема). Всяка зависимост е опит да бъде избягнат контакта с емоцията, която стои в основата на конфликта. За да ни предпази, зависимостта създава една нова емоция-заместител, която създава илюзията, че ни изпълва, но всъщност само ни прави зависими от външната субстанция или поведение.

Винаги става въпрос за едно бягство от реалността от страх да се изправим пред емоцията, която ни кара да страдаме. Това е програма за самоунищожение, породена от неспособността ни да се изправим пред конфликтната ситуация. Винаги става въпрос за нещо неизказано, нещо неизразено, поради липсата на позволение да го изразим или поради страха да се изправим пред ситуацията. На латински „зависимост или пристрастяване“ е „adicción“ – „а-дикция“, тоест нещо „не-изказано“. Търся извън мен нещо, което „да ме управлява вместо мен, да ми помага да вземам решения, да ме подкрепя, да ми служи като патерица и най-вече да поема отговорността за грешките ми, тъй като те ме омалоценяват, а аз трябва да съм перфектен. В зависимостта аз не съм виновен, моята зависимост е виновна. ”(Енрике Бурон)

Следните дефиниции са извлечени от Био-емоционален речник на Жоан Марк Виланова и от Синята книга за Биологично Биодекодиране на Енрике Бурон:

Сексуална зависимост

Конфликт на изоставяне. Необходимост да се върнеш при мама и татко, да имаш тяхната закрила. Неспособност да си доставиш удоволствие сам. Зависимият мисли: „Не съм продукт на любовта, а на удоволствието, заченат съм в грях.“ Също така може да отговаря на опит да бъде компенсиран сексуалния живот, който родителите са искали да имат, но не са могли.

Информационна зависимост

Липса на лична стойност. „Без информация съм нищо.“ Конфликт на липса на признание.

Пристрастяване към хазартни и всякакъв друг вид игри

Конфликт на изоставяне и липса на признание. Необходимост „да спечеля“ любовта на мама. Вярване, че наградата/печалбата ще ми позволи да се освободя от необходимостта.

Пристрастяване към работата (работохолизъм)

Конфликт на изоставяне. Вярване, че „аз съм това, което правя“ и необходимост от признание:мама или татко не ме признаха“. Необходимост от постигане на споразумения. Конфликт на афективна липса. Трябва да докажа на родителите си, че животът ми има стойност.

Пристрастяване към наркотични вещества

Наркотичните вещества променят нашето възприятие за реалността и по този начин ни дават достъп до една нова реалност. По този начин зависимият бяга от този свят, който му е непонятен към друг, който може да разбере по-добре.

Алкохолизъм

Конфликт на липса на закрила и липса на мама. Страхувам се да бъда наранен отново и да не бъда защитен. Също страх от самотата или лесен начин да се симулира контакт с божественото (алкохолни напитки – контакт на водата с огъня).

Конфликт на раздяла с бащата. Начин да се достигне до бащата (главата) чрез майката (течности).

Конфликт на бягство от реалността, за да забравя.

Начин на изразяване на истините, които съм задължен да премълчавам пред семейството си (пияниците винаги казват истината).

Опит за обединение на татко и мама.

Пристрастяване към консумацията на кокаин

Биологичният смисъл е получаване на лична (вътрешна) мощ от една (външна) субстанция. Стимулиране на мезолимбичния център за възнаграждение в мозъка, за да бъде получено позволение (бащата е този, който ни позволява) за извършване на дадени действия.

Конфликт на страх от взаимодействие в социално отношение, имам желанието да общувам с другите, но не знам как се прави това.

Спомага за овладяване на омразата към бащата, за изразяване на онова, което иначе не смея да изразя, тъй като кокаинът премахва задръжките ми, по един чист начин (кокаинът е бял на цвят, тоест прави ме чист, непорочен).

Конфликт с бащата, който ме дразни, безпокои, смазва ме, не ме закриля или пък ме омаловажава. „Искам да заменя баща си“, „Мразя баща си“.

Пристрастяване към тютюнопушенето

Конфликт свързан с мама и територилен конфликт.

Има 3 биологични сетива, които се предизвикват по време на пушене: Възпроизвежда се жеста на сучене или смучене на пръста, който ни препраща към мама (храна). Осигурява задушаване при дишането, което ни позволява да се изправим пред страха от смъртта. Запълва с димна мъгла всичко, което ни заобикаля, за да спрем да виждаме реалността, която не искаме да виждаме.

Липсва ми мама, майчината любов, майчината храна, в живота ми.“

Чувствам се отстранен от територията. Чувствам, че някой е нахлул в територията ми.“

Имам нужда от позната атмосфера, която да ме кара да се чувствам в безопасност и придружен.“

Пристрастяване към консумацията на марихуана

Подобно на пристрастяването към тютюнопушенето. Наркотик на „майката“ (Мария, расте от земята „майка“ и се консумира в естествен вид, необработен). Матката на жената секретира канабиноид (анандамин), който ако не бъде усвоен от яйцеклетката, ще доведе де неуспешна бременност. Живи сме благодарение на канабиноида, а марихуаната съдържа канабиноид. Типична дрога на тийнейджъра, който търси себе си и не знае какво е дошъл да прави на тази планета. Юношеството представлява едно второ раждане. Това е конфликт на избор: Избирам да живея, за какво? Конфликт за идентичност: Кой съм аз? Кой е баща ми?

Пристрастяване към консумацията на хашиш

Конфликти, свързани с убийства и войни.

Пристрастяване към консумацията на хероин

Създава усещането за голяма енергия и оптимизъм.

Чий герой не съм успял да бъда? Кого съм разочаровал? Конфликт на разделения „герой“, този, който не съм.

Конфликт на разделяне от секса.

Пристрастяване към консумацията на морфин

Не понасям страданието”.

ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА СВЕТА НА ДУХОВЕТЕ

Обяснението, което ще дам тук е далеч от каква да е религиозна догма. Става въпрос най-вече да разберем начина, по който работи нашият свят, като един „многопластов” или „многоизмерен” свят.

Когато религиите говорят за „отиване на небето“ или „слизане в ада“, те в действителност имат предвид нещо, което вече е научен факт. Физиката доказа, че това, което вибрира по подобен начин се привлича. Ако се смесват две вещества с различна консистенция, по-тежкото (и с по-ниска вибрация) отива на дъното на съда, по-лекото (и с по-висока вибрация) остава отгоре. По-финото се издига, по-тежкото слиза.

Човекът е енергия, една сложна система, която обхваща голям брой енергийни кодове, които от своя страна са информация, вибрация, честота. Когато наследяваме хармонични кодове и когато генерираме и излъчваме хармонични мисли, ние вибрираме в хармония, по-високо. По тази причина привличаме енергия с по-висока вибрация – разбирай по-хармонични хора и ситуации в живота ни. Ако обаче излъчваме нехармонични кодове, съвсем естествено ще привлечем нехармонични хора и ситуации. Това не означава, че не можем да променим нещата. Ще видим това по-късно. Можеш също да прочетеш отново публикацията Твоите мисли изграждат Реалността, която живееш.

Многопластовата реалност на Земята

Всъщност Вселената е естествено разделена на слоеве въз основа на преобладаващата във всеки от тях вибрация. Всеки слой си има своите обитатели, които са се заселили там не поради някакво си „наказание божие“, а поради чисто физични закони – ако вибрираш високо, си привлечен към по-високите слоеве, ако вибрираш ниско, озоваваш се в ниските. Това е физика, а не мистерия.

В реалността на Земята има високи слоеве – светове на светлина, и ниски слоеве – светове на мрака. Въпреки че обикновено не ги виждаме, те съществуват и можем да ги възприемаме със сетивата на тялото си. С кой от тези светове ще синтонизираме зависи от решенията, които вземаме във всеки момент. Ако решим да живеем и вибрираме с любов, радост и състрадание, стараем се да мислим коректно и да действаме коректно, резултатът ще бъде хармоничен. Ако функционираме с егоизъм, страх, завист, конкурентност, агресивност, злоба, ние отваряме вратите на тъмните светове и те не закъсняват да ни покажат, че са влезли в  живота ни.

Прагът или светът на мрака

Това е название на нисшите светове на нашата реалност. Има един великолепен филм, който горещо препоръчвам да видиш – Nosso Lar – Нашият  Дом, по книгата на известния бразилски спиритуалист Франсиско Кандидо (Шико) Шавиер. Само го намерих на руски в ютуб: https://www.youtube.com/watch?v=hSSiBUqD3Zg&t=3490s. Има го и на испански и португалски, може би и на някой друг език. Филмът описва един от пластовете, вид етерна болница, където починалите прекарват известно време според нуждите си. Описва и света на мрака, онова, което Библията нарича Ад. В този свят обитават негативирани същества, същества освободили се вече от физическото си тяло, които обаче са останали подвластни на първичните си инстинкти и емоции с ниска вибрация – омраза, гняв, злоба, завист, алчност, гордост, страх и т.н. Това са същества, които поради ниското си ниво на съзнание са избрали да останат слепи и глухи за универсалните закони. Отхвърлили са любовта като път за духовно развитие и са се привързали към страданието (което не е нищо друго освен по-дългият и болезнен начин да се развиваме и да израстваме).

Някои от тези същества дори не разбират, че вече нямат физическо тяло и все още вярват, че се нуждаят от земните „удоволствия“ като ядене, пиене, пушене, правене на секс и т.н. Тъй като те вече нямат физическо тяло, това, което правят е че се закачват за въплътени хора със сходна вибрация. Други просто се нуждаят от енергийна храна под формата на ектоплазма и я получават от въплътените хора.

Обсебващите същества

Обикновено тези същества са прикачват към нервната система на човека и могат да контролират до 80-90% нея, а от там и волята на човека. Те се превръщат в един вид паразити, енергиен вампир, който се храни с емоциите на своя „домакин”. По този начин, ако искат да преживеят отново едно напиване, карат психически човека да пие. Същото важи и за тютюна, секса, наркотиците, чувството за тъга или всяка друга негативна емоция и т.н. Човекът престава да управлява живота си, става жертва на обсебващия, който ги държи вързан за зависимостта. Това е основната причина, поради която в много от случаите се оказва толкова трудно да се освободиш от една зависимост, било то алкохол, цигари или какво да е друго.

Това, че човек в даден момент може да има негативен обсесор не е случайност или нещо странно, случва се постоянно и с всички нас. Дължи се на вибрационно сходство, което сме допуснали чрез мислите, емоциите и действията си. Страданието, което човекът е наследил и продължава да генерира влиза в унисон със страданието, което обсебващият е живял в своето въплъщение и носи като информация. Човечеството генерира страдание от хиляди и хиляди години – насилие, войни, липса на любов, липса на състрадание и това е записано в клетките ни, в нашето ДНК. Липсата на съзнание е позволило това да се случи. Взимали сме редица грешни решения водени от егоизъм и резултатът е налице. Само осъзнаването и действията в правилната посока могат да започнат обръщане на процеса.

КАК ДА СЕ ОСВОБОДИМ ОТ ЗАВИСИМОСТИТЕ

Това не е лесна задача, но не е и невъзможна. Някои успяват сами. Ако си един от тях, моите поздравления! По-голямата част обаче се нуждаят от помощ. Ако това е твоят случай, този пост е за теб. И ако си роднина или приятел на някой със зависимост, обърни внимание на следните редове.

Не се бори със зависимостта

Обикновено искаме да се борим срещу всичко, срещу болести, срещу зависимостта… А аз ти казвам не, не е нужно да се бориш. Зависимостта е липса на любов, отсъствие на мама, липса на признание. Това е дълбоко страдание на душата. Няма как да се „бориш“ с това. Нужна е промяна в съзнанието, разбиране и приемане. Нужно е да се даде любов и да се научи зависимия да си дава любов. Борбата е насилие. Липсата на майка е насилие. Не се лекува насилието с насилие, лекува се с любов.

Придобиване на съзнание

Първото нещо, което е необходимо, е зависимият да осъзнае какво живее. Чрез Биодекодирането може да се достигне до корена на страданието на човека. Може да му се помогне да осъзнае ситуацията, която живее и да му се помогне да промени възприятието си за нея. Нужно е да се видят фактите от друга перспектива, за да има разбиране.

Вземане на решение

Обикновено човекът със зависимост (и няма значение дали е зависим от дрога, емоционално зависим или зависим от някакъ вид поведение – работа, секс, игри, т.н.) вижда себе си като жертвата във филма, като слабата и безпомощна страна, неспособна да промени реалността си. Става въпрос да вземе решение, вероятно най-важното в живота му – да реши да се излекува, да стане Отговорен за живота си, да стане Съзнателен генератор на реалността си. Тук ще ти е от помощ да прочетеш публикацията: Спри да преразказваш личната си история.

Специализирана помощ

Да поемеш отговорността за живота си включва да потърсиш помощ и да предприемеш съответните действия, да извършиш промени в живота ти. Биодекодирането или друг подобен метод може да ти бъдат от голяма полза.

Помощ от светлинните йерархии

По-деликатен е въпросът да се отървеш от един обсесор (обсебващо негативирано същество). В този случай е нужно да се извърши някаква духовна енергийна терапия, която дава възможност да бъде развален договора с негативното същество. Понякога не е толкова просто това да се постигне, тъй като то се храни с ектоплазмата от нашите негативни емоции и се изисква умение съществото да бъде убедено, че и за него е по-добре да ни освободи. За тази работа имаме нужда от помощта на нашите лични светлинни йерархии и на други светлинни йерархии, специализирани в този вид работата в световете на мрака. Методите, които аз практикувам, помагат за извършването на този тип работа.

Да си помогнеш сам

Един изключително добър метод, който може да ти помогне да се отърсиш от вредни навици, като негативно мислене, тютюнопушене, ниско самочувствие, комплекси за малоценност и т.н., е курсът по Репрограмиране на ума, рекламиран в моя сайт. Да репрограмираш ума си е от решаващо значение, когато става дума за изцеление, тъй като така ще започнеш да променяш мисленето си, а от там и енергията, която излъчваш и чрез която генерираш реалността си. Препоръчвам тук да прочетеш отново публикацията: Кой съм аз, откъде идвам… и как създавам Реалността си.

Изключително важно е да се научиш да си даваш онова, което смяташ, че ти липсва, онова, което майка ти не е била в състояние да ти даде. Вътре в нас имаме енергия, която е мама и друга, която е татко. Нужно е да се научиш да развиваш твоята майчинска енергия, която ти дава любов, закрила и признание. Нужно е да развиеш и бащинската си енергия, която ти дава волята да вземаш решения, мъдростта и силата да избираш правилната за теб посока и да извличаш поуки от преживяното. Всичко, от което имаме нужда е вътре в нас.

Помощ от околните

Научните изследвания показват, че хората изпадат в зависимост, когато се чувстват изключени от групата (общество, семейство), отхвърлени. Много е важно да го знаеш, ако си роднина или приятел на зависим. Той не се нуждае от твоите проповеди или отхвърлянето ти. Има нужда от подкрепа и разбиране. Има нужда от теб, да го приемеш точно в ситуацията, в която живее. Както винаги казвам, ако не си в състояние да помогнеш по-добре стой настрана и не влошавай нещата. Ако се чувстваш безпомощен и не знаеш как да помогнеш, поне показвай състрадание и подкрепа. Но и не подхранвай зависимостта. Опитай се да даваш любов. Старай се да виждаш и да признаваш с думи доброто в другия, дай му място в семейството, в групата, в обществото. Имай Вяра, че ще успее да преодолее трудностите. Квантовата физика показа, че наблюдателят променя наблюдаваното. Налагай си съзнателно да гледаш на зависимия с очите на Вярата и Чудото ще стане възможно.

Рекодирай Реалността си

Откак практикувам методите, които прилагам, станах свидетел на това как хората се освобождават от зависимостите си. Възможно е. Това е едно човешко преживяване, което спомага за неимоверно израстване, ако човек намери волята за това. Както описах по-горе, стъпките са: осъзнаване, вземане на решение за излекуване, искане на помощ от подготвен терапевт и предприемане на необходимите промени. Край на бягането от реалността. Нужно е да погледнеш без страх вътре в себе си и да прегърнеш болката си, да я приемеш и така ще можеш да я трансформираш. Дадена ти е и човешка и божествена помощ, за да го постигнеш. Можеш да прочетеш публикацията: Какво е Рекодиране на Реалността.

Luz, Paz y Amor

Ще се радвам да узная твоето мнение и коментари по темата и ако ти е харесала, сподели.

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2020 Гери  Радичкова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *