Защо се разболяваме от рак. 2ª Част

Когато публикувах предния пост Защо се разболяваме от рак, попитахте “как може да бъде излекуван ракът и как да се предпазим от него”. Ще се постарая да отговоря на тези два въпроса въз основа на личния си опит и моя личен начин на работа.

Как може да бъде излекуван ракът?

Вместо да говоря за това “как може да бъде излекуван ракът” ми се иска да поговоря за това “как може да се излекува личността” на човека болен от рак. Вече знаете колко много обичам прецизността на езика, който ползваме, тъй като нашето подсъзнание е невинно и трябва да му говорим с точните думи, ако искаме да постигнем конкретни резултати от взаимната ни работа с него (а тя е 24 часа в денонощието). Нека не забравяме, че нашите мисли и думи са заповеди за него. Прочети отново Твоите мисли изграждат Реалността, която живееш.

 1. Първото неизменно условие, за да се достигне до изцеление е човек да разбере болестта. Болестта идва да ни даде знак, да ни посочи къде сме сбъркали, къде и в какво сме се отдалечили от нашата Есенция, от нашето вътрешно равновесие, от нашата хармония. Без това разбиране болестта се превръща в “лош късмет”, “проклятие” и болният става “една бедна жертва” на случайността. Но вече знаем, че случайността не съществува, че всичко има някаква причина, за да го има на тоя свят и в този случай ракът или коя да е друга болест имат едно много конкренто значение и смисъл. В моите терапевтични сеанси винаги търсим този смисъл. Изследваме какъв начин на мислене е довел човека до конкретното възприятие на реалността по разрушителен за него самия начин, в кой момент е взел погрешното решение, имал е погрешна реакция, в кой момент са се зародили онези негативни емоции, които са създали страданието, което е довело до развитието на раково заболяване. Крайно необходимо е човекът да придобие съзнание за конфликта, който е преживял.
 2. Второто неизменно условие е да се премине към действие. Какво означава това? Означава няколко неща. Първото е човек да вземе решение да живее и да оздравее. Това е изключително важно. Ако болният не иска да живее никой лекар, терапевт, никое лекарство ни терапия ще са способни да му помогнат. После човекът трябва “да обърне живота си наопаки, като един чорап”. Харесвам тази фраза, защото е много красноречива (всеки е обръщал чорап наопаки). Човек трябва да предприеме коренни промени в живота си, ако иска да се излекува от рак. Това включва промяна в начина на мислене, промяна във вярванията, да се научи да прощава, вътрешна промяна и външна промяна в заобикалящата го среда, тъй като най-често основният дразнител породил рака се намира вкъщи, в семейството, в работата. Понякога се налага да бъдат прекъснати връзки с членове от семейството, със съпруг или съпруга, родители, деца, тъй като тяхната близост се оказва токсична за болния от рак. В терапевтичните сеанси работим върху всички тези промени, за да станат те възможни.
 3. В определени случаи може да се наложи болният да се подложи на карантина, да се отдалечи от досегашния си живот, да погледне в перспектива, да размисли, да си даде време и пространство, за да реши как иска да продължава за напред. Не винаги е препоръчителна карантина, и не винаги човек е способен да се реши на нея, не в повечето случаи е нещо, което може да му спаси живота. Карантината (40 дни) съществува от дълбока древност. Прилагали са я китайските лечители още преди повече от 5000 години, защото са знаели, че най-големите конфликти, които преживяваме винаги са свързани с най-близките на болния хора от семейството и средата му.
 4. Третото условие е да получи подходяща помощ от подходящ терапевт. Паралелно с осъзнаването, разбирането и работата с подсъзнанието в моите терапевтични сеанси работим с енергия. Крайно необходимо за болния е да бъдат балансирани енергийните му центрове (чакрите), да бъде подсилено електромагнитното поле на тялото му, да бъде реставриран енергийния поток в меридианите му и да бъде повишена вибрационната честота на енергията му. Чакрите регулират енергийното функциониране на тялото. Ако са блокирани или в дисбаланс това е опасно за организма, той отслабва, функциите му се нарушават и се получават много енергийни фуги. Вече обясних в предишния пост колко е важно вибрациите на човек да се поддържат над нивото от 6500 Бовис, което бележи границата между здраве и болестно състояние. При по-високи вибрации оздравителните процеси в тялото протичат много по-бързо. Така както физическото тяло има вени и артерии, нашите фини енергийни тела имат канали наречени меридиани (познати ни от Популярната Китайска Медицина) по които циркулира енергия. При терапия възстановяваме енергийния поток в меридианите, за да може органите да подновят коректните си функции. Най-накрая, подсилването на електромагнитното поле на тялото помага организмът да бъде предпазен от негативни външни енергийни влияния, то е натуралната му защитна обвивка, каквато е кожата за физическото тяло.
 5. При терапевтичните сеанси също така правим почистване от енергийни блокировки от всякакъв тип, за да бъде реставрирано енергийното равновесие у човека. Елиминират се повтарящи се негативни патрони, реактивират се жлезите, възстановява се равновесието и хармонията в организма. Освен това се подсилва волята на човека (колкото и странно да изглежда волята е въпрос на енергиен баланс) и се работи върху личното доверие, самочувствието и личната мощ.
 6. Много често причината човек да привлече конкретно конфликтивно преживяване, което да му генерира болест като рака, се намира в предишни животи, поради което при терапия правим също кармично почистване.
 7. Когато човек вземе твърдото решение да оздравее, идва при мен и ми иска терапия, светлинните йерархии започват да работят върху него, правейки възможно да се случи необходимото за изцеляването му. Започват да го лекуват на фино енергийно ниво и малко по малко промените слизат на физическо ниво. Оздравяват възприятията на човека, за да може да промени менталните си патрони, вярванията си, освобождава се от страданието, което вече не му е нужно да носи, освобождават се и се елиминират блокировки, трансформира се информацията на клетъчно ниво, на ниво ДНК, прави се едно “рестартиране и репрограмиране” както казват информатиците, регенерират се органи и системи на физическото тяло. Помага се на човека да произведе сам промените, от които се нуждае на материално ниво, в семейството, в средата си, и т.н.
Защо хората не винаги оздравяват?

Има различни причини, поради които някои хора не успяват да оздравеят.

 1. Понякога човек не вярва, че е възможно да се промени, чувства се уморен от живота поради многото преживяно страдание и само иска да си иде от тоя свят. Ако това се случи и виждаме, че решението е съзнателно, трябва да го уважим, това е неговото желание, неговото решение. Никой няма право да решава вместо другия дали той да живее или да умре.
 2. Понякога инвазивните лечения като химиотерапия, радиотерапия и други подобни, източват жизнената енергия на човека, изтощават силите на тялото и то не успява да се съвземе. В тези случаи енергийната терапия, която обикновено правя има за цел да намали житейския товар на човека, за да може той да напусне тоя свят с възможно най-малкото количество блокировки или конфликтивна маса памет. Това са случаи, в които не се постига оздравяването на физическото тялото, но се лекува душата и фините тела на човека.
 3. При други случай има болни от рак, които не успяват или не искат да простят, смятат че другите са тези, които трябва да се променят. В тези случаи човекът отхвърля разбирането, отхвърля помощта и терапията. Личното му чувство за гордост и непреклонност не му позволяват да се промени и да оздравее. Тук малко може да се направи. Ако изобщо е дошъл на терапия то е защото близък или роднина го е почти задължил да дойде. Реално болният не иска да оздравее.
 4. Има случаи, при които човекът не бива да оздравее от рака. Това се случва когато чрез болестта се освобождава голям кармичен товар. Човекът е дошъл, за да експериментира точно това в този си живот и светлинните същества, които ръководят работата ми не ми позволяват да се намесвам. Има огромен урок в болестта и човекът трябва да премине през тази опитност. Трябва да се има предвид, че душата сама избира предварително какво преживяване иска да има във всяко въплъщение. В този случай, изборът на толкова тежко преживяване трябва да бъде видян като акт на любов, тъй като винаги предоставя възможността другите около него да израснат неимоверно.
Как да се предпазим от рака?

Отговорът е много прост: поддържай се в хармония и ще изпиташ Съвършеното Здраве винаги, тъй като то е натуралното ти състояние. Можеш да прочетеш поста ми Как да поддържаме хармонията в себе си, за да сме съвършено здрави.

Тук ми се иска да изясня нещо, което смятам е много важно. Не би трябвало изобщо да говорим запредпазване от болести”. Защо? Ще ти обясня. Значението на глагола “предпазвам” е: “Вземам предварителни мерки да се пазя от нещастие”. Това означава, че ако се заема да се предпазвам от рак то аз допускам, приемам идеята, че този рак е възможен и е вероятно да се случи. Съобщението, което изпращам на подсъзнанието си с това да се “предпазвам” от болестта всъщност е, че се страхувам от болестта, че живея със страх от нещо, което смятам, че е доста вероятно да се случи. Както вече добре знем, онова, от което се страхуваме го привличаме, това е Универсален Закон. “Да се предпазваме” от нещо е като да го поканим да влезе в живота ни, една покана базирана на силата на привличане на емоцията, която стои зад нея: страхът. В живота всичко се основава само на 2 емоции: или се основава на любовта или на страха.

Крайно време е да се научим да основаваме живота си на любовта, не на страха, колкото и трудна задача да изглежда това, с всичката негативна информация, с която ни бомбардират постоянно медиите. Въпреки, че се опитват да ни накарат да вярваме противното, Няма от какво да се страхуваме! Животът ни поддържа Винаги, винаги го е правил. Само трябва да имаме Вяра в него и да му позволим да тече през нас. Ние сме част от Живота, ние Сме Живота, само трябва да го живеем и да се наслаждаваме на чудесата в него, не да се страхуваме от него. Така че няма от какво да се притесняваме, няма нищо, от което да се “предпазваме”. Така както е абсурдно да “воюваме” за Мир, не бива да мислим за “предпазване” от болестта. Човек може да Бъде Мир и може и трябва да бъде самата Хармония, за да изразява Съвършеното Здраве.

 

Светлина, Мир и Любов

Защо се разболяваме от рак

Ще съм щастлива да узная мнението ти и коментарите ти по този пост. Ако ти е харесал, сподели го

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2016-2019 Гери  Радичкова

2 thoughts on “Защо се разболяваме от рак. 2ª Част

 1. Елена

  Много интересна и полезна информация. Как би могъл човек да се свърже с Вас за консултация и евентуалто провеждане на подобна терапия?

  • Здравейте Елена.
   Много е просто, пишете ми и ми разкажете какво бихте искали да работите. Влезте в Контакти, попълнете необходимите данни и напишете съобщение. Ще ви отговоря при първа възможност.
   Благодаря и до скоро.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *