Какво е Рекодиране на Реалността?

Преди няколко дни някой видял сайта ми ме попита за значението на името на моя испански сайт (Recodifica tu Realidad, т.е. Рекодирай Реалността си). И отново си дадох сметка, че онова, което е очевидно за един, за друг не е. Човекът ми каза: „Вече знам какво е Декодиране, но какво е Рекодиране? Какво е Рекодиране на Реалността ти?“

Е, ще се опитам да го обясня. Нека видим за какво става дума.

Какво представлява Декодирането?

Не веднаж са споменавала, че в тази Вселена всичко е енергия, а енергията е информация. Информацията от своя страна се състои от кодове. Ние като същества сме сформирани от енергия – информация – кодове, точно като всяко друго творение. Когато говорим за декодиране на нещо или на някого, това означава, че става въпрос за прочитане на тези кодове, на тази информация. Ако познаваш думите на един език, можеш да го четеш, можеш да го декодираш.

Всеки човек е съвкупност от кодове, които са енергия с определена вибрация. Затова нищо на тоя свят не е случайно. Това е научно доказан факт (мистиците от всички течения го познават от векове). Как е възможно това? Много просто. Ако аз притежавам определен код, да го наречем „триъгълник“, аз ще вибрирам на „триъгълник“. По същата причина и според Закона за Привличането ще привлека в живота си хора и събития, които вибрират на „триъгълник“. Ако аз притежавам друг код, който е „кръг“, ще вибрирам на „кръг“ и ще привлека „кръг“. Ако обаче „квадрат“ е код, който не е част от моята информация, аз никога няма да срещна хора или събития с вибрация „квадрат“. И ако това се случи, дори няма да разбера, че се е случило. Изобщо няма да ме засегне. Сега промени думата „триъгълник“ с всичко, за което се сетиш и ще видиш, че принципът работи.

Как декодираме?

Наблюдавайки. Декодираме четейки информационните кодове. Достатъчно е да наблюдавам какви са хората в обкръжението ми, в семейство ми и сред приятелите ми, в работния ми колектив или пък какво се случва в живота ми. Кодовете, които имаме и ни правят щастливи, страхотно, можем да им се наслаждаваме и всичко е ок. Кодовете обаче, които затрудняват живота ни, които ни карат да страдаме, създават дисхармония у нас, това са тези, които трябва да търсим, „да улавяме“ и да наблюдаваме. И когато казвам да наблюдаваме имам предвид да наблюдаваме без емоции и без да съдим, като един безпристрастен външен наблюдател.

Как работи Декодирането?

Много е просто. Когато осъзнаваме нещо, когато декодираме данен код, това което се случва е, че информацията преминава от подсъзнанието в  съзнанието, получава се освобождаване на информацията. Нашето подсъзнание има тази способност да освобождава информация и по този начин освобождаваме себе си от товара, който носим. Тук ви препоръчвам да прочетете отново моя пост Що е подсъзнанието и как функционира, където са дадени повече обяснения за този механизъм.

Декодирането винаги ли работи?

Ако говорим просто за прочитане на информацията, да, ако специалистът, който декодира е умел. Обаче, ако говорим за трансформиране на декодираното, за съжаление отговорът е „не“. Не винаги, не колкото бихме искали.

Много пъти работи. Самият факт, че осъзнавам от кого съм наследил определена информация (например програма за това да нямам деца = голямо страдание да бъда жена и майка, живяно от баба ми или прабаба ми) и фактите, които е преживял даденият човек, може да доведе до осъзнаването им и това спомага кодовете да бъдат променени. След това жената може да има деца. Или все пак може да няма деца, но дълбоко в нея се достига до една коренна промяна във възприемането на темата – тя престава да се чувства „дефектна“ като жена или виновна за това, че не може да даде на партньора си дете, или да се чувства виновна от факта, че е различна от другите жени и т.н. Винаги е много лично.

При други случаи декодирането не е достатъчно. Има много причини, поради които можеш да познаваш дадени кодове, които носиш и все пак те да не се трансмутират. Защо? Защото хората сме безкрайно сложни многоизмерни същества, с хиляди паралелни съществувания, с един куп преплитащи се, влияещи си помежду си животи. Това е като да можеш да четеш една книга, защото познаваш значението на думите, но не разбираш смисъла на книгата. Предполагам, че ти би могъл да прочеш наръчник по хирургия на български език, но това съвсем не означава, че ще си способен да оперираш човек, нали така?

Ако Декодирането не работи, означава ли, че нищо повече не може да се направи?

Не. Има и други неща, които могат да се направят и едно от тях е Прекодирането. Да приемем, че Декодирането представлява първоначалната част от процеса на промяна. Прочитам информацията, предавам я на подсъзнанието си и то решава какво да прави с нея. Ако това е моментът за мен, информацията се предава на моето съзнание и според нивото на съзнанието ми то ще направи с нея каквото може. Винаги в съответствие с Плана за Живот на душата ми. Нека не забравяме, че има един Генерален План за всеки един от нас, който ние самите в едно по-висше измерение сме предначертали преди да се въплътим.

Какво тогава е Рекодирането?

Да се отиде по-далеч, по-дълбоко. Това е да се променят кодовете на човека на ниво ДНК. Дава се нова информация на клетките, старите кодове се заменят с нови. Резултатът е една много тънка вътрешна промяна, вибрационна промяна, която ще даде нов „тон“ на съществуването ти и целият ти живот ще се промени. Когато започнеш да вибрираш по различен начин, ще започнеш да привличаш различни хора и събития, ще започнат да се появяват нови и различни ситуации. Само си помисли колко различен е денят ти когато ставаш бодър и щастлив и когато ставаш уморен и навъсен. А тук говорим за много по-съществени промени, не моментни и емоционални, а коренни вибрационни промени.

Скоростта на процеса на промяна зависи от отделния човек, но промяна неизбежно ще има. Процесът, който се живее, е прекрасен, тъй като се редуват осъзнавания едно след друго и човек е свидетел на промените в личното си възприятие на живота (започва да Вижда себе си). Това включва промени в мисленето, в чувствата, в действията, в преоценката на реално важното в живота. Да не говорим за всички други модификации, които се получават на физическо и материално ниво.

Кога е възможно Рекодирането?

Възможно е при определени условия:

  • Първата стъпка е Декодирането, познаването на личните кодове. Разбира се, това е задачата на цял един човешки живот. Нека започнем с това, което най-много ни тревожи или с това, което ни е най-спешно в момента и да вървим стъпка по стъпка. Можеш да го направиш сам, но много по-добър резултат ще постигнеш с помощта на специалист.
  • След това е необходимо задълбочено разбиране на наследената информация и способност за дълбоко приемане на личните житейски процеси. Необходимо е ясно осъзнаване на механизма на самото съществуване в тази Вселена.
  • Необходима е също твърда решителност от страна на човека да предприеме промените, да позволи старото да си иде и да приеме новото. И тази решителност няма да дойде от егото, което веднага казва: „О, да, искам да се променя“, но след това изобретява хиляди причини да не го направи и активира един куп фалшиви страхове, за да бойкотира процеса. Не. Решението трябва да дойде от сърцето, от Есенцията на човека. Същата тази Есенция е която ще даде разрешение Прекодирането да се състои.
  • Не е достатъчно да искаш да се промениш, не е достатъчно да ме помолиш за помощ, трябва искането да е в съответствие с личния ти Генерален План, за да може това да се случи. Ако това, което искаш е за твоето Най-Висше Благо, за твоя растеж, ако ще спомогне да си в хармония със себе си и с ближните си, ако спомага за израстване на съзнанието ти, то тогава да, ще се случи.
Какво ще стане, ако искам промяна и тя не се случи?

Понеже знам, че ще ме питаш, ще отговоря веднага. Ако искам да се случи промяна в живота ми и тя не се случва може да има различни причини.

От една страна възможно е това, което искам да не е най-доброто за мен, видяно разбира се от една по-висока перспектива, не човешка. Може смъртта след тежко заболяване или при „пътнотранспортно произшествие“ да изглежда нещо ужасно от човешка гледна точка, но чрез тази смърт тялото да е способно да трансмутира кодовете, които съзнанието не е могло. Тогава, погледнато от по-висока перспектива този вариант е най-добрият за човека, спестява му необходимостта да се превъплъти още няколко пъти, все опитвайки се да реши същия проблем.

Друга възможност е, когато искаш промяна, за която в момента нямаш заслуга или просто не си подготвен. Като малкото дете, което иска да кара кола. То не е готово за това. Детето не го съзнава, но бащата да и не му позволява. Нашето Висше Аз винаги знае какво е най-доброто за нас и позволява онова, за което сме подготвени в този момент или онова, което сме заслужили, защото вече сме се подготвили за него в предишни и в този живот. Примерно всяка дарба, с която се раждаме е нещо, което вече сме отработили в предишни животи. Дарбата е нещо, което вече сме заслужили. Винаги е свързана със съответното ниво на съзнание.

Ключово

Ако този е твоят случай, ако искаш определена промяна и не я постигаш, това, което трябва да направиш е да размислиш по въпроса. Промени гледната точка на наблюдението. Опитай се да придобиеш по-добро и по-задълбочено разбиране на живота си. Опознай се по-добре. Обичай се повече. Само тогава ще разбереш къде грешиш в искането си, само така можеш да се доближиш до Есенцията си. По този начин ще си способен да приемеш хората и фактите от живота си като дар на Живота. Няма да съдиш, ще приемеш и ще се поучиш от тях.

Онова, което трябва да искаш в живота не са пари или успех, дори не е и здраве. Това, което трябва да искаш е Разбиране и Мъдрост. И с много търпение и любов към самия себе си продължавай да ходиш и да експериментираш по тази Вселена, която ти предлага всичките си чудеса, просто трябва да имаш „очи, за да видиш и уши, за да чуеш“. Благословен да е пътят ти!

Светлина, Мир и Любов

Какво е Прекодиране на Реалността?

Ще съм щастлива да узная мнението ти и коментарите ти по този пост. Ако ти е харесал, сподели го

Digiprove sealCopyright secured by Digiprove © 2018-2019 Гери  Радичкова

One thought on “Какво е Рекодиране на Реалността?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *